Thẻ: D5471 – Lava Goldtone

Thẻ: D5471 – Lava Goldtone

Ảnh đại diện tấm Laminate Formica D5471
Lava Goldtone – vẻ đẹp xa hoa, ấn tượng