Thẻ: gỗ min là gì

Thẻ: gỗ min là gì

Ảnh đại diện gỗ min là gỗ gì
Gỗ min là gỗ gì? Chất lượng và giá thành thế nào?