Thẻ: Tấm Laminate màu xi măng

Thẻ: Tấm Laminate màu xi măng

Ảnh đại diện tấm Laminate màu bê tông
Tấm Laminate màu bê tông (xi măng) của Formica