Thẻ: Tấm ván MDF nặng bao nhiêu

Thẻ: Tấm ván MDF nặng bao nhiêu

1 Tấm ván MDF nặng bao nhiêu?