Thẻ: Tấm Laminate đen bóng

Thẻ: Tấm Laminate đen bóng

Ảnh đại diện tấm Laminate đen bóng Formica
Laminate đen bóng nhãn hiệu Formica

0767.82.8888