Tấm Laminate kim loại

Tấm Laminate kim loại

Catalogue các mã màu tấm Laminate kim loại nhãn hiệu Formica. Sản xuất tại CHLB Đức, phân phối tại Việt Nam bởi Hiếu Hương.